تصویر روح
یک تصویر از یک روح واقعی گرفته شده است انتشار این تصویر جنجالی در شبکه های اجتماعی به راه انداخته است تا کنون چنین تصویر مشخص و قابل استنادی از روح ، گرفته نشده بود اما این تصویر به وضوع نشان می دهد که یک شخص که شبیه سایه است در حال نگاه کردن به بیرون بیمارستان روانی می باشد قابل توجه است که این بیمارستان 15 سال است که تعطیل شده و کسی دران رفت و امد نمی کند.

تصویر یک روح واقعی

به گزارش خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگران جوان، این تصویر از پنجره طبقه اول یک بیمارستان روانی گرفته شده است که نشان می دهد یک شکل سایه مانند از پنجره بیرون را نگاه می کند.

بر اساس این گزارش، این بیمارستان روانی 15 سال پیش بسته شده است و در زمان جنگ جهانی دوم پناهگاه انفجار نیروهای آلمانی بوده است.