به گزارش مجله خبری فاخته، هلکوپتر پلیس که در حال تعقیب سارقان مسلح بود پس از آنکه سارقان در ساختمان مخروبه ای پنهان می شوند، هلیکوپتر پلیس انها را گم می کند و برای یافتن انها در حال گشت زنی در منطقه بوده که با یک فلش بزرگ بر روی زمین مواجه می شود و متوجه می شود که این فلش محل اختفای سارقان را نشان می دهد جریان از این قرار بوده است که چند کودک 6 تا 12 ساله در کیپل، یکی از شهرهای جنوب غربی انگلستان هلی کوپتر پلیس را با خوابیدن روی زمین به شکل یک فلش به سمت سارقان راهنمایی کردند.
بر اساس گزارش پلیس، این هلی کوپتر در حال پیگیری گزارشی از سرقت یک ساختمان بود با کمک این کودکان باهوش موفق به دستگیری سارقان مسلح می شوند.