سر سفره نهار بودیم و خسته و کوفته ازین که پانسیون هارو برای تجزیه تحلیل و انتخاب زیر و روکرده بودیم. کاشف به عمل اومد فردا چیزه ! شایدم جیزززز!

 بهرحال برا اینکه بگیم ما هم هستیم طی یه اقدام یه هویی پیشنهاد دادم علی رغم میلم  به این سبب که فردا کلاس های سنگین وتمرین داریم برا حل و این ها بریم جشن افتتاح یه متجمع تجاری بوووووق و تو خیابونا قدم بزنیم و یکم کفتر های عاشق رو ببینیم و بخندیم :/ 

و من به نمایندگی از اکیپ ۸ نفره مون که از برف بازی تا صف نون پایه ن برا خودم یه جایزه بخرم که جمیعا لال از دنیا نریم ،

صلوات سوم رو قرا تر بفرست دی:

خودش مارو امشب ببخشه :))) 

پ.ن: یکی رو هم نداریم گل نرگس براش بخریم :)))) 

++ این بیانم روز به روز داره به دسته گلاش اضافه میکنه! اول که چند روز باز نشدن پنل والانم ! لوکیشن !! اردبیل؟ اردبیل اخه؟