یآدش بخیر آن موقعهـ هآ وبمآن شلوغ بود،الآن به جزیره ی تنهآیی تبدیل گشته همی!


جالبست،بخندیم حآلا به تنهآیی دست پیدآکرده ام،همآن چیزی که وسط نوشتهـ هآیم می گذاشتم!


انتظارش را داشتم،کم کم دور شوم از دیگرآن،کم کم تغییر کنم و سراغ هیچ کسی نروم،


خواستند می آیند،آمدن التمآسی نیست،آمدی با پآی خودت بیآ،التمآست نمی کنم


بآپآی دل بیآ،نه بآالتمآس هآی من...


به تنهآیی رسیدم،وبمآن خآلی از مخاطبین قبل است،خآلی است از حرفآی آن و آنهآ...


به جآیی از زندگیم رسیده ام،خوبی همه را میخواهم،حتی آنهآ که بد کردند برایم،مطمئنم خدا


جواب بدی هآیشآن را خواهد داد،دلم روشنهـ ،دلم قرصهـ به آن روز خوب در راه...


#مطمئنم خدا میخواهد مرآ غآفلگیر کند،میدانم به معجزه ی دستآنش اطمینان دارم،


خدای من با تمآم وجود هرچه دارم را در راه میذارم تا جواب تلآش هآیم را بگیرم...


#اینقدر به بودن خدا دلم بسته است،که از رفتن آدمهآ گله ندارم،خودش بآشد و آن اتفاق خوب...


برایم کافیست،همآن فکری که درذهنم دارم،همآن فکر سآده ی سآده ی دوست داشتنی...(:


#چهـ قدر خوبست"ی"را در مدرسه دارم،وقتی هست دلم خوش است...!


خدا کند به آرزویش برسد"ی"...(:


#پسر خاله:آدما نباس دوست پیدا کنن

 

چون وقتی میرن وقتی دیگه نمیشه بهشون زنگ بزنی

 

وقتی نمیتونی درد و دل کنی یا حتی باهاشون شوخی کنی و بخندی ...

 

و همه دوستی خلاصه میشه تو عکسهات و خاطراتت

 

هی بغض تو گلوت گیر میکنه خفه ات میکنه

 

آدما باس همیشه تنها بمونن


من نمیگم پسرخآله میگه...![کلیک]


#کشف شده جدیدا یکی بهم می گوید شبیه این هستی کمی تاقسمتی[کلیک]و[کلیک]


جالبست برآیم...راستی بهتون گفته بودم،من هیچ وقت دوست نداشتم دوقلو باشم...


اصلا خوشم نمی آید...:/


#بچهـ هآی دوقلو را دوست دارمااا،ولی خودم دوقلو بآشم،1%هم دوست نداشتم...:|


ولادت بآنوی آب و آیینه حضرت زینب"سلام الله علیهآ"تبریکآت...قربآن مدافعآن حرم...[کلیک]


ما که، همگی پیرو راه عشقیم کاشکه، ببینیم که زائر دمشقیم


جآنم زینب"سلام الله علیهآ"...خدآ همراه مدافعآن حرم...السلام علیک یاحضرت زینب"س"...[کلیک]


#دیده بگشوده به دنیا زینب کبری


 تهنیت گو بر علی و مادرش زهرا


 ای نور عین کوثر زهراجان حسین زینب کبری


 خوش آمدی ای گل زهرا


#روز پرستآر پیشآپیش مبآرک برتمآم دخترآن و مآدران سرزمینم...(:


#قرآن یآدمآن باشدحتی10آیه...(:


#یآعلی مدد...


خاتون