بشقاب پرنده


در نهایت، روئیت بشقاب پرنده با وضوح کامل و برای هزاران نفر، ممکن شد به گفته دانشمندان و محققان، با روئیت این بشقاب پرنده، دیگر بدون هیچ شک و گمانی و با قطعیت می توان عنوان کرد که ما در کیهان تنها نبوده و این موجودات بیگانه درحال مشاهده ماهستند .

وجود بشقاب پرنده واقعی

به نقل از میرور؛ گروهی از علاقه‌مندان به بشقاب پرنده و اجرام فضایی تصاویر و فیلمی را در اینترنت منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد یک جسم عجیب به شکل صفحه‌ای گرد در آسمان بلغارستان به پرواز درآمده است و یک هواپیما که به نظر می‌رسد هواپیمای نظامی ارتش باشد، در تعقیب این جسم فضایی است.این رخ داد، برای هزاران نفر قابل روئیت بوده است البته در واکنشی که مسئولین سازمان فضایی آمریکا، ناسا، بروز داده اند، ماهواره های این سازمان نیز، قبل از ورود این بشقاب پرنده به جو زمین، درحال پیگیری و گرفتن عکس و فیلم از این بشقاب پرنده بوده اند.

حال اینکه آیا توانسته اند با این موجودات ارتباط برقرار کنند، سوالی است که باید منتظر روزهای اینده ماند تا واکنش های مدیران این سازمان را در مورد این مسئله ببینیم.
محل دقیق مشاهده این بشقاب پرنده، آسمان شهر "نوا زاگورا" بود. شاهدان عینی اعلام کردند میان بشقاب پرنده و هواپیمای نظامی هیچ درگیری و یا تنشی مشاهده نشد. هواپیمای نظامی برخلاف مقررات معمول، در ارتفاع بسیار پایینی پرواز و جسم ناشناخته را تعقیب می‌کرد. بشقاب پرنده نیز تلاشی برای فرار نمی‌کرد و به حرکت در مسیر خود ادامه داد.
بشقاب پرنده