تجاوز به دختر


یگ پیره مرد 94 ساله که سالهای سال عاشق دختری بود اما به عشقش نرسیده بود، با رسیدن به سن 94 سالگی و ترس از مرگ و عدم امکان رسیدن به عشق دیرینه اش، به عشق دوران جوانی اش تجاوز کرد.


تجاوز یک پیره مرد به یک دختر 74 ساله

پیرمرد 94 ساله وقتی از رام شدن عشق چندین ساله اش نا امید شد تصمیم گرفت به زور به این زن 73 ساله ابراز عشق کند ! پیرمرد یاد شده که میترسید بدون وصال و کامجویی از عشق قدیمی اش حسرت به دل از دنیا برود از تنهایی خانم 73 ساله استفاده کرد و به سراغش رفت . به گزارش پارس ناز وی که در دنور کلرادو زندگی می‌کرد سال‌ها برای جلب محبت زن 73 ساله تلاش کرده بود اما این زن توجهی به او نداشت بنابراین مرد عاشق با ورود غیرمجاز به خانه این زن با استفاده از تنهایی او به سراغش رفت.

 

اگر چه پیرمرد باکی از زندان یا شکایت نداشت چون عمر خود را رو به پایان میدید اما این پیرمرد امریکایی که در سال‌های پیری قصد تصاحب عشق جوانی ‌اش را داشت، به اتهام خشونت و شکنجه یک زن سالخورده دستگیر شد.این مرد 94 ساله که در دنور کلرادو زندگی می‌کرد سال‌ها برای جلب محبت زن 73 ساله تلاش کرده بود اما این زن توجهی به او نداشت بنابراین مرد عاشق با ورود غیرمجاز به خانه این زن با استفاده از تنهایی او به سراغش رفت و با وجود مقاومت وی او را مورد آزار قرار داد.

 این دختر 74 ساله هیچگاه ازدواج نکرده بود و تنها زندگی می کرد اما راضی به زندگی با این پیره مرد نیز نشده بود. پیره مرد با تجاوز به این دختر 74 ساله، عنوان کرده بود که به وصال و مراد دلم رسیده ام و باکی از مرگ ندارم  وی عنوان کرده که برای سالهای طولانی عشق این زن را در سینه حفظ کردم اما او کوچکترین توجهی به من نداشت همین مسئله بیش از هرچیز دیگری مرا می رنجاند اما کاری که باید سالها پیش انجام میدادم را امروز انجام دادم و از این بابت احساس خوبی دارم.

در حال حاضر پرونده این مرد 94 ساله در دادگاه دنور در دست بررسی است و قاضی با وثیقه 50 هزار دلاری او را آزاد کرده است.جلسه دوم رسیدگی به این ماجرای عشقی یک هفته دیگر برگزار می‌شود.

به قول شاعر که می گوید:

فاش می گویم و از گفته خود دلشادم

بنده عشقمو از هردوجهان آزادم