چند سالی هست که نمینویسم، دیگه با اومدن برنامه های موبایلی ملت کمتر وبلاگ مینویسن و میخونن، ولی طی رجعتی پست مدرن دلم میخواد دوباره شروع کنم به نوشتن؛ یادمه اولین وبلاگ و سال 81 شروع کردم به نوشتن، هنوزم دارمش، چه ذوق و شوقی بود، اونم تو پرشین بلاگ با کلی ادا و اطوار ... همونم برام جالب بود، بعد که سرورهای پرشین بلاگ یهو پر کشیدند مجبور شدم برم بلاگفا که اونجا کلی نوشتم و نوشتم و نوشتم تا که دیگه ننوشتم!

فکر کنم یکی دو سالی هست که چیزی ننوشتم، اونم با کلی سوژه که همه شو قورت دادم. چند وقتیه با دیدن هر سوژه ای یاد نوشتن تو وبلاگ میافتم، ولی خب حال و حوصله ای برای جمع و جور کردن نوشته ها و ارسالشون ندارم. یه عادت قدیمی داشتم اینکه اول یه عنوان به خصوص پیدا میکردم بعد میومدم بنویسم ... دیشب عنوان "چاه" به ذهنم رسید، امروز که اومدم تو نت دیدم کلی عنوان چاه هست، گفتم حالا که حوصله شو دارم یه وب بزنم عنوانشم بذارم "فلک" بعد یکم تو نت گشتم دیدم توضیحاتشم بنویسم یادداشت های مردی زیر چرخ فلک، چرخ و فلک نه ها، چرخ فلک؛

فعلا که عنوانش و پیدا کردم، محتوا و سوژه هاشم به مرور پر میکنم، از هر چی میبینم و برام نوشتنی هست خواهم نوشت، باشد که رستگار شویم.

+موی سپید را فلکم رایگان نداد ...


خاتون